Descărcare

Pentru o lume aflată în criză de energie, faptul că 60% din toată energia utilizată în producerea electricității este irosită, ar trebui să ne pună pe gânduri. Este unul dintre cele mai risipitoare procese industriale, dar acum avem o soluție mai simplă la dispoziție.

Centralele electrice funcționează cu o eficiență de 40%. Totuși, aceasta poate fi crescută până la 90% prin implementarea unui sistem de cogenerare.

skyscrapers.ro

Este irosit un procent amețitor de 60% din combustibilul utilizat în centralele electrice, care se pierde în atmosferă sub formă de căldură. Termoficare ne permite să reutilizăm această energie în mod eficient.

Mai multe detalii
 • ECONOMIA NECESITĂȚII

  Este laitmotivul vremurilor noastre – energie și economie. Încă de la revoluția industrială, dezvoltarea economică a depins fundamental de combustibilii fosili. Totuși, natura neregenerabilă a acestor combustibili, combinată cu pericolul reprezentat de aceștia pentru mediu, implică idea că dezvoltarea continuă depinde de reformarea rapidă a sistemului energetic.

  Găsirea unor surse de energie curate și sustenabile reprezintă, desigur, cea mai importantă soluție pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili. Au fost făcuți pași decisivi pentru a face mai competitivă energia regenerabilă. Totuși, este mai puțin cunoscut faptul că infrastructura actuală de energie este foarte neeficientă și că există un potențial enorm pentru obținerea energiei prin inițiative de recuperare și reciclare.

  Însă adoptarea energiei regenerabile este inutilă dacă nu este însoțită de îmbunătățiri extinse în ceea ce privește eficiența energetică. Prin urmare, nu prea are sens generarea unei cantități mai mari de energie durabilă, dacă vom continua să folosim energia respectivă într-un mod care ne-sustenabil. Această risipă era acceptabilă atunci când combustibilii fosili erau ieftini și abundenți (iar încălzirea globală relativ necunoscută).

 • CONDUCTA SPARTĂ

  Reamintiți-vă imaginile terifiante din 2010, când sonda pentru forare la adâncime a companiei BP s-a spart și din ea au curs milioane de barili de petrol în Golful Mexic. Aceasta este poate cea mai potrivită metaforă pentru producția de energie. La fiecare 100 megawați (MW) produși, se pierd 200 MW (destul pentru alimentarea a 20.000 de case). În ceea ce privește procesele industriale, puține sunt mai ineficiente decât acesta.

  Aceste pierderi erau acceptabile pe vremea când combustibilul fosil era ieftin și abundent (iar încălzirea globală era relativ puțin cunoscută). Astăzi, situația este complet diferită, iar nevoia de schimbare, urgentă. Posibilitățile de eficientizare a procesului de conversie a puterii sunt limitate. Totuși, ceea ce se poate și trebuie realizat este recuperarea energiei (pierdută sub formă de căldură) și reutilizarea ei în alte scopuri.

 • ENERGIA RECICLATĂ

  Reciclarea căldurii în acest mod reprezintă principiul fundamental al termoficării (sau sistemului de încălzire centralizată), un sistem pentru furnizarea centralizată a căldurii rezidențiale și comerciale. Conceptul este capturarea energiei irosite în producția de electricitate și folosirea acesteia pentru încălzirea apei care este, apoi, distribuită prin conductele subterane pentru încălzirea locuințelor și a clădirilor. Sistemul poate fi folosit și pentru răcire prin utilizarea energiei recuperate pentru alimentarea sistemelor de condiționare a aerului.

  Avantajul sistemului este că nu necesită folosirea unei energii (combustibil) “noi”. Încălzirea (și răcirea) este asigurată prin reutilizarea energiei aflate deja în circulație – și deseori pierdută.

 • DIVERSITATEA COMBUSTIBILILOR

  Tehnologia din spatele sistemului de alimentare centralizată este remarcabil de simplă și stabilă, fiind foarte flexibilă în ceea ce privește scalarea și compatibilitatea cu sursele de energie. De fapt, rețelele de termoficare se pot racorda direct la sursele de energie regenerabilă cum ar fi turbinele eoliene sau centralele pe biomasă. Astfel, este posibilă furnizarea încălzirii pentru mii de persoane folosind doar energie regenerabilă sau reciclată.

 • OBIECTIVELE LEGATE DE CARBON

  Reciclarea căldurii prin rețelele de termoficare deschide drumul către reducerea masivă a emisiilor de carbon, mai ales în centrele urbane unde cererea de căldură este mai mare. Această reducere este obținută fără a limita rezultatul economic sau industrial și fără a pune în pericol standardele de trai. Din contră, sistemul de alimentare centralizată este folosit larg în unele dintre cele mai dezvoltate economii din Europa, unde productivitatea și standardele ridicate de trai merg mână în mână cu reducerea reală a nivelului de carbon: sistemele centralizate de distribuție a energiei permit orașului Copenhaga să scadă nivelul de carbon cu 665.000 tone anual, în timp ce Helsinki îl scade cu 1,5 milioane tone pe an.

  Sistemul de termoficare oferă aceste beneficii aici și acum, fiind o abordare a cărei eficiență a fost dovedită în practică, de controlare a decarbonificării și de respectare a cerințelor internaționale privind controlul emisiilor.

 • ECOPOLIS

  Până în 2030, 60% din populația lumii va locui în orașe care consumă 75% din energia globală. Termoficarea va juca un rol vital în satisfacerea cererii respective, permițând și crearea unor centre urbane mai sustenabile ca niciodată. Europa are ocazia de a demonstra lumii că orașele animate și prospere sunt compatibile cu conservarea mediului. Viziunea unui Ecopolis – un oraș universal prosper, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon – se află la un pas de noi dacă îndrăznim să-l ajungem.map
ENERGIA DE SURPLUS
ENERGIA REGENERABILĂ

Liderii urbani îmbrățișează o nouă viziune pentru furnizarea energiei în orașele lor, una care combină sursele locală de energie regenerabilă, centralele de cogenerare și termoficare într-o singură rețea cu emisii scăzute de carbon.

 • LANȚUL VALORIC

  Principiile fundamentale ale termoficării sunt remarcabil de simple. La un capăt al rețelei se află o sursă de energie (adesea o centrală de cogenerare cu combustibili diversificați). De aici, căldura este distribuită prin intermediul unei rețele de conducte izolate, către clădiri. Aici, căldura este redistribuită prin intermediul substațiilor și regulatoare către sistemele HVAC din clădiri.

  the_value_chain
 • SCALABILITATE

  Termoficarea este foarte flexibilă și poate fi folosită chiar și pentru proiecte reduse, cum ar fi conectarea a 30-40 de case. Acest lucru permite orașelor să dezvolte o rețea existentă pe măsură ce devin disponibile noi oportunități de finanțare, planificare ș.a.m.d. alt tip. Fiind un sistem care permite folosirea unei game diversificate de combustibili, termoficarea poate integra virtual toate sursele de energie, fiind rezistentă la schimbările viitoare în combinațiile de combustibili și infrastructura energetică a unui oraș.

  scalability.ro
 • APLICAȚII

  La nivelul utilizatorului final, clădirile individuale sunt conectate la rețeaua de termoficare. O substație și un schimbător de căldură transferă în mod eficient apa caldă pentru încălzirea camerei și pentru apă caldă menajeră (ACM) în sistemele HVAC și ACM ale unei clădiri.

  application
 • CONDUCTE

  Odată produsă, căldura este distribuită (sub formă de apă sau abur) către clădirile comerciale și rezidențiale prin intermediul unei rețele de conducte preizolate, alcătuită din linii de alimentare și de retur. Conductele sunt instalate, de obicei, subteran, însă există și conducte deasupra solului. Sistemele de stocare a căldurii pot fi integrate în rețea chiar și pentru sarcini maxime.

  pipes

Sistemul de alimentare centralizată cu energie nu este un concept nou, însă are o nouă relevanță într-o lume care caută soluții practice pentru decarbonizare. Cea mai nouă generație de infrastructură pentru sistemele de termoficare (4G) permit planificatorilor urbani să eficientizeze mult energia, creând, în același timp, un canal viabil pentru accesul la sursele de energie regenerabilă. Sigură, durabilă, scalabilă termoficarea reprezintă o componentă esențială pentru reducerea nivelului de carbon în zilele noastre.

Sistemul de termoficare (cunoscut și ca sistemul de încălzire și răcire centralizate) este un sistem foarte eficient, ieftin, care necesită o întreținere scăzută, pentru încălzirea clădirilor rezidențiale, comerciale și industriale. Totuși, calitatea sa cea mai mare este aceea că reprezintă o soluție eficientă pentru rezolvarea problemelor globale legate de insuficiența combustibililor, costurile crescânde ale acestora și impactul din ce în ce mai mare asupra mediului.

 • FLEXIBIL, ECONOMIC ȘI SIGUR

  O singură rețea de termoficare poate furniza căldură unui număr mare de utilizatori în același timp, având chiar potențialul de stocare a energiei în centre de stocare a energiei termice. Unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că utilizează ingenios căldura generată industrial – adesea în cantități uriașe – și care este, în general, irosită. De exemplu, o centrală electrică obișnuită poate irosi cu ușurință peste 60% din căldura în exces generată de procesul de producție. Atunci când este combinată cu sistemele de încălzire și răcire centralizate, această energie poate fi folosită și reintrodusă în rețeaua de încălzire (proces cunoscut sub denumirea de “cogenerare”).

  Termoficarea este și foarte flexibilă, mai ales în ceea ce privește sursele de combustibil/energie pe care le poate folosi – și numărul lor. Noi surse de încălzire pot fi adăugate ușor fără dezactivarea sistemului sau perturbarea consumatorilor – mult mai eficient decât metoda actuală, care presupune schimbarea individuală a sistemelor de încălzire, atunci când apar noi tehnologii pe piață.

  Datorită duratei mai îndelungate de viață a conductelor din sistemul de termoficare, în comparație cu cea a stației de producție, rețelele pot fi adaptate la tehnologia de furnizare a căldurii mai economică sau mai adecvată din punct de vedere geopolitic. Deoarece tehnologia avansează rapid, acest sistem asigură și un cadru simplu pentru introducerea noilor surse de energie care pot deveni disponibile în viitor.

  Prin natura lor, sistemele de termoficare oferă și o alternativă mai sigură la sistemele de încălzire convenționale. Spre deosebire de sistemele de încălzire cu cazane, nu e nevoie de o flacără deschisă în interiorul locuinței, însemnând un risc mai scăzut de incendii. De asemenea, sistemul nu necesită o sursă individuală de alimentare cu gaz care poate duce la apariția scurgerilor periculoase de gaze. În plus, toate presiunile și temperaturile ridicate sunt închise în stația centrală și pe rețea, protejând consumatorii de riscurile asociate.

 • LIDER ÎN DOMENIU

  Pe măsură ce cresc costurile financiare, ambientale și politice ale combustibililor fosili, sistemul de termoficare permite o tranziție lină spre alternative mai ecologice. De fapt, această tehnologie a fost deja adoptată în unele state din Europa, unde până la jumătate din locuințe sunt conectate la o rețea de încălzire centralizată. În unele orașe europene procentul este chiar mai mare.

  În Helsinki și Copenhaga, de exemplu, aproape 90% dintre clădiri beneficiază de avantajele sistemului de termoficare, acesta acoperind 49% și 60% respectiv, din alimentarea cu căldură. În Suedia, 270 de municipalități folosesc sistemul în mod curent, reprezentând 50 TWh/an din consumul de energie. Mai departe, în Moscova, instalațiile de alimentare centralizată au contabilizat 66000 GWh/an de energie utilizată.

 • ACUM ESTE MOMENTUL

  Există dovezi clare că sistemul de termoficare este avantajos din punct de vedere economic și pentru mediu – și având în vedere că emisiile de CO2 vor crește cu 50% în următorii 30 de ani, trebuie acționat acum. Se estimează că, dacă s-ar dubla folosirea sistemelor de termoficare UE, s-ar obține următoarele rezultate:

  • Reducerea dependenței de import cu 4,5 EJ – sau echivalentul întregii furnizări cu energie a Poloniei
  • Eficiențe energetice care ar genera reducerea consumului cu 2,1 EJ – sau echivalentul energiei folosite de Suedia într-un an
  • Reducerea cu 400 milioane de tone a nivelului emisiilor de CO2 pe an – cantitatea produsă de Franța în fiecare an din arderea combustibililor

  Această tehnologie poate arăta calea spre o societate mai prietenoasa cu mediul înconjurător, în care putem răspunde la cererea crescândă de energie prin utilizarea efectivă a mai puține surse de energie. Desigur, implementarea sistemelor de termoficare necesită susținere politică, iar rezultatele sunt foarte clare. ”Să realizăm mai mult cu mai puține resurse” nu e doar titlul documentului Comisiei Europene privind eficiența energetică, ci și o opțiune realistă.

Sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei - documentar

MODELUL SUEDEZ

 • Din 1990, emisiile de CO2 din sistemele suedeze de termoficare au fost reduse cu 60%; de trei ori peste cerințele UE

 • Dependența termoficării de combustibilii fosili a fost redusă de la 80% la 3%

 • Guvernul suedez estimează că UE, per ansamblu, ar putea atinge nivelurile cerute de reducere a emisiilor de CO2 prin dublarea numărului de sisteme centralizate pentru furnizarea energiei.

DATE IMPORTANTE

 • Într-un sistem de încălzire centralizată, căldura care în alt mod ar fi irosită, este capturată, stocată și distribuită clădirilor comerciale, industriale și rezidențiale printr-o rețea de conducte izolate, sub formă de apă caldă sau abur.

  Ultima generație a tehnologiei de încălzire centralizată folosește o varietate largă de surse de energie, care includ, în mod obișnuit:

 • Cazane care folosesc combustibili convenționali sau regenerabili, cum ar fi biomasa

 • Căldura reziduală din procesele industriale

 • Căldura provenită din generarea energiei de către o centrală de cogenerare de energie termică și electrică

 • Energia generată din incinerarea deșeurilor municipale

 • Surse naturale de căldură, cum ar fi cele solare, geotermale sau eoliene

80% din populația UE se regăsește în orașele și sunt responsabile pentru 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea reprezintă simultan sursa problemei, dar și soluția. Din fericire, deoarece din ce în ce mai multe autorități locale își acceptă dreptul și responsabilitatea asumării angajamentului privind viitorul surselor de energie, acestea reprezintă și un focar animat, din ce în ce mai mare, de viziune și organizare.

Termoficarea nu oferă oportunități excelente doar pentru scăderea poluării mediului, ci și pentru îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei. Aceasta este o tehnologie foarte flexibilă care poate folosi orice tip de combustibil, inclusiv energie din deșeuri, energie regenerabilă și, cel mai important, poate folosi cogenerarea. Agenția Internațională pentru Energie

Natura inerent globală a climatului nostru și provocările privind energia au condus într-un mod destul de natural la concentrareA pe rezolvarea problemei prin intermediul organizațiilor internaționale de nivel înalt. Totuși, deși un consens global semnificativ rămâne o perspectivă îndepărtată, și-a făcut apariția un nou fir narativ, la un nivel mult mai local. Este din ce în ce mai clar că măsurile practice privind schimbarea climatului nu vor avea loc în sălile de conferință ale ONU, ci mai degrabă în orașele în care atât de mulți dintre noi trăiesc și lucrează. Ideea de gândire la nivel global și de acționare la nivel local nu a fost niciodată mai relevantă.

Orașele și districtele care caută metode de folosire mai redusă a energiei și de economisire a bugetului alocat energiei pot alege dintr-o varietate amețitoare de alternative. Totuși, inițiativele separate, deși sunt importante, nu sunt la fel de eficiente ca un program cuprinzător și integrat. Departamentul pentru Energie al Statelor Unite
Mai multe detalii
Orașele reprezintă soluția pentru îndepinirea obiectivelor UE de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020 și de dezvoltare a unei economii cu nivel scăzut de carbon până în 2050, deoarece 70% din consumul de energie al UE are loc în orașe. Comisarul european pentru energie Gunther Oettinger
 • PLANIFICARE PENTRU SUCCES

  Orașele sustenabile nu apar pur și simplu. Acestea reprezintă rezultatul unei abordări gândite și coerente a dezvoltării urbane, în care elementele cheie ale infrastructurii, cum ar fi energia, transportul, clădirile, apa și gestionarea deșeurilor nu sunt privite ca elemente izolate, ci sunt considerate părți ale unui întreg.

  O astfel de abordare colectivă necesită o organizare practică din partea autorităților locale, cu angajamentul de a face din orașe un loc mai curat, mai ecologic și mai plăcut. Mai presus de toate e nevoie de un plan.

 • ORAȘUL ECOLOGIC – TERMOFICAREA

  Rețelele de termoficare se potrivesc ideal în centrul unui oraș sau district ecologic. În mediile urbane dense, acolo unde cererea de căldură este inevitabil cea mai ridicată, acestea sunt mijloace ideale de exploatare în scopuri utile a fluxurilor de energie regenerabilă disponibile local și a surplusului de căldură. Aceste sisteme generează scăderi semnificative și demonstrabile în ceea ce privește consumul principal de energie, reduc emisiile de CO2 și scad dependența orașului de energia importată din alte țări sau regiuni, toate acestea în timp ce oferă cetățenilor standardul de confort și siguranța așteptată.

DATE IMPORTANTE

 • În prezent, peste jumătate din energia primară produsă de majoritatea țărilor este irosită sub formă de căldură, pe traseul până la utilizator. Ținând cont de prețul actual al combustibililor lichizi, pierderile pot fi estimate la aproximativ 1.000 euro pierduți pe fiecare cetățean.

 • Până în 2020 UE si-a propus să reducă utilizarea energiei în întreaga Europă cu 20%, crescând simultan cu 20% utilizarea energiei regenerabile.

 • Termoficarea poate capta cea mai mare parte a energiei de surplus din centrale de energie, crescând eficiența energetică a acestora până la 90%.

 • Industria europeană de termoficare își exportă deja expertiza în întreaga lume, preponderent către piețele cu creștere ridicată.

Reprezentanți importanți din politică, afaceri, mediul academic și societatea civilă și-au exprimat părerile privind forțele care modelează orașele sustenabile și rolul pe care îl poate juca termoficarea.

image
Gerard Magnin,
Director Executiv, Energy Cities

DESPRE PLANIFICAREA URBANĂ

“Termoficarea permite o utilizare mai eficientă a resurselor locale – de la căldura pierdută la sursele regenerabile locale, precum și cogenerare. Acest lucru ajută autoritățile locale să economisească bugetul alocat energiei, în timp ce le oferă cetățenilor lor un mediu mai sigur și mai curat, asigurând o calitate mai ridicată a traiului pentru toți.”

Mai multe detalii
image
Pekka Sauri,
Viceprimar al orașului Helsinki

DESPRE MUNICIPALITATE

“În Helsinki, 93% din locuințele noastre sunt conectate la încălzirea centralizată, deoarece aceasta reprezintă cea mai ieftină opțiune. Folosim deșeurile și apa reziduală pentru încălzirea orașului nostru, în timp ce protejăm mediul.”

Mai multe detalii
image
Katja Gieseking,
Director Vânzări, Stadtwerke München

DESPRE UTILITATE

“Dacă ne bazăm pe termoficare, în loc de petrol, evităm generarea a 1,1 milioane de tone de emisii de CO2 în fiecare an, cantitate echivalentă cu cea generată de toate automobilele din München!”

Mai multe detalii
image
Niels B. Christiansen,
Director Executiv, Danfoss

UN PUNCT DE VEDERE COMERCIAL

“Eficiența energetică reprezintă o soluție puternică pe termen scurt, însă trebuie să facă parte și dintr-o strategie pe termen lung, deoarece cererea de energie va crește substanțial în următorii ani. Prin urmare, deși sursele regenerabile vor fi din ce în ce mai importante, pe măsură ce progresăm spre o societate fără emisii de carbon, economisirea energie va reprezenta întotdeauna un element integral pentru o economie verde.”

Mai multe detalii
image
Dr. Sven Werner,
Profesor de Tehnologia Energiei, Halmstadt University
Există o diferență între percepție și realitate

UN PUNCT DE VEDERE ACADEMIC

“Cele mai multe persoane cred că eficiența energetică este scumpă și dificil de obținut. În realitate, soluțiile pot fi simple și destul de ieftine. Există două dimensiuni ale provocării: una este nevoia de reducere a CO2 prin folosirea surselor regenerabile, iar cealaltă este eficiența energetică mai ridicată. Termoficarea poate rezolva ambele probleme în zonele urbane.”

Mai multe detalii
image
Britta Thomsen,
Membru al Parlamentului European
Îmi încălzesc locuința cu deșeuri de bucătărie

UN PUNCT DE VEDERE EUROPEAN

“Este foarte important ca Europa să importe mai puțină energie pentru a economisi bani. Din moment ce energia devine din ce în ce mai insuficientă și mai scumpă, eficiența energetică mai mare trebuie să fie o prioritate; prin urmare facem presiuni pentru o Directivă privind eficiența energetică. Termoficarea are un rol de jucat în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței și integrarea surselor regenerabile.”

Mai multe detalii
image
Sabine Froening,
Former Managing Director of Euroheat and Power
În Europa, 500 miliarde de euro se evaporă pe coș în fiecare an

UN PUNCT DE VEDERE AL UNUI ORGANISM COMERCIAL

“Dacă vă uitați la bilanțul energetic european, cam jumătate din energia principală care intră în sistem este pierdută pe traseul către utilizatorul final – în principal sub forma căldurii reziduale. Valoarea economică a acestei călduri (reziduale) este de aproximativ 500 de miliarde de euro. Prin recuperarea unei părți din acest potențial se obțin câștiguri economice uriașe.”

Mai multe detalii

Premiul Capitala Europeană Verde recompensează eforturile orașelor europene, de combatere a problemelor legate de mediu. Comparate între ele, este evident că termoficare a jucat un rol central în abordarea sustenabilității de către toate orașele câștigătoare.

intro
 • 2010 Stockholm

  Stockholm a fost primul câștigător onorabil al premiului EGCA, având o amprentă de carbon neobișnuit de scăzută pentru dimensiunile sale și populația de 800.000. Creșterea cotei de piață pentru termoficare și schimbările din producția energiei pentru termoficare au contribuit cel mai mult la reducerea emisiei gazelor de seră.

  STOCKHOLM ÎN CIFRE:

  • Termoficarea acoperă 80% din necesarul total de încălzire
  • 80% din rețea este încălzită din surse regenerabile
  • Gazele de seră au fost reduse cu 593.000 de tone din 1990
  • Răcirea centralizată reduce emisiile cu 50000 de tone anual
  • Emisiile de dioxid de sulf au scăzut cu 95% din anii 1960
  stockholm
 • 2011 Hamburg

  Cu o populație de 1,8 milioane, Hamburg este al 10-lea cel mai mare oraș din Europa. Campania sa “train of ideas” a ajutat orașul să câștige premiul prin prezentarea planurilor ambițioase de rezolvare a problemelor legate de mediu, inclusiv îmbunătățiri ale rețelei existente de termoficare.

  HAMBURG ÎN CIFRE

  • Hamburg are ca obiectiv reducerea emisiilor de CO2 cu 40% până în 2020
  • Rețeaua de termoficare are o lungime de 800 km
  • Sistemul asigură anual 4 miliarde de kWh pentru termoficare
  • 19% dintre toate gospodăriile sunt conectate la rețeaua de termoficare
  • 50.000 de gospodării suplimentare vor fi conectate până în 2020
  hamburg
 • 2012 Vitoria-Gasteiz

  Vitoria-Gasteiz reprezintă un exemplu excelent de inițiativă de mediu. Fără a se mulțumi doar cu succesele obținute, orașul plănuiește să creeze o “centură verde” prin descoperirea cursului unui râu, îngropat sub un bulevard central, și să implementeze mai multe tehnologii ecoeficiente, cum ar fi termoficarea și energia solară.

  VITORIA-GASTEIZ ÎN CIFRE:

  • Vitoria-Gasteiz are 284 de zile pe an cu o calitate bună a aerului
  • Clădirile noi trebuie să respecte criteriile pentru a reduce consumul de energie cu 40%
  • Producția de energie regenerabilă va crește cu 460 GWh/an
  • Panourile solare vor fi instalate pentru încălzirea apei pentru locuințelor și facilitățile municipale
  • Folosire îmbunătățită a sistemelor cu cogenerare și geotermale
  vitoria
 • 2013 Nantes

  Votat de TIME Magazine’s “ca cel mai locuibil oraș din Europa” în 2004, Nantes este ferm hotărât să lupte împotriva încălzirii globale. Planul său climatic adoptat în 2007 are ca obiectiv reducerea gazelor de seră și utilizarea mai eficientă a surselor regenerabile – suportate în mare parte prin extinderea celor două sisteme ale sale de termoficare.

  NANTES ÎN CIFRE:

  • Gazele de seră vor fi reduse cu 30% până în 2020 și cu 50% până în 2025
  • Rețeaua de încălzire centralizată va fi extinsă de la 38 la 114 km
  • Noua rețea de termoficare va încălzi 50% din case până în 2017
  • Sistemul de termoficare va fi alimentat de 41% deșeuri
  • 49.5% din locuințele sociale din rețea vor primi o factură mai mică pentru căldură
  nantes
 • 2014 COPENHAGA

  Frumosul oraș Copenhaga este considerat unul dintre cele mai avansate orașe din lume, din punct de vedere al protecției mediului. Sistemul său de termoficare stabilește standardul global, fiind îmbunătățit în mod constant chiar și astăzi pentru minimizarea pierderii de căldură și utilizarea mai eficientă a surselor regenerabile, cum ar fi cea geotermală

  COPENHAGA ÎN CIFRE:

  • Peste 98% din necesarul de căldură este acoperit de termoficare
  • O rețea de 1.500 km furnizează căldură pentru 500.000 de locuitori
  • Sistemul generează cu 50% mai puține emisii de CO2, decât cazanele individuale cu combustibil lichid
  • 1/3 din căldura generată provine din biomasă și incinerarea deșeurilor
  • Un plan climatic prezintă inițiativele de reducere ulterioară a emisiilor de CO2 cu 20% până în 2015
  copenhagen
Sunt optimist că vom atinge obiectivul propus până în 2025, astfel încât toți clienții noștri din oraș vor fi aprovizionați 100% cu energie regenerabilă. Hep Monatzeder, Viceprimar, München

München nu este doar centrul financiar al zonei de sud al Germaniei și locul în care se găsesc unele dintre cele mai frumoase clădiri din punct de vedere arhitectural, este și un exemplu extraordinar în ceea ce privește modul în care un oraș întreg poate fi alimentat doar cu energie regenerabilă. În prezent, cu o investiție de 9 miliarde euro în programul pentru energie regenerabilă, incluzând 200 de milioane pentru extinderea rețelei de termoficare, Stadtwerke München, compania de utilități din München, Germania, are ca scop aprovizionarea fiecărui client cu energie regenerabilă până în 2025, reducerea emisiilor de CO2 cu 50% până în 2030 și să devină primul oraș din Germania al cărui sistem de termoficare se bazează numai pe resurse regenerabile până în 2040.

image
 • Crearea standardelor

  Modalitatea prin care autoritățile locale speră să își transforme viziunea în realitate este prin utilizarea unei surse de energie regenerabilă care nu a mai fost exploatată până acum – apele geotermale. Orașul este poziționat ideal, în bazinul Bavarian Molasse, un uriaș rezervor subteran de apă geotermală cu temperaturi cuprinse între 80 și 140oC, aflat la aproximativ 3000m adâncime. Studii recente au arătat că orașul are un potențial de 16 puțuri geotermale și, ținând cont că o stație geotermală tipică poate furniza aproximativ 45.000 MWh de căldură pe an, viziunea autorităților din München pentru un oraș cu sistem ecologic de termoficare e mai mult decât realizabilă. Pentru a alimenta sistemul de termoficare, München a început să folosească tehnologia fotovoltaică drept sursă de energie alternativă. Tehnologia fotovoltaică va juca un rol esențial în progresul tehnologic. În ultimele decenii, München a introdus numeroase proiecte verzi pentru a reduce pierderile și pentru o utilizare mai eficientă a infrastructurii energetice, incluzând resursele regenerabile. De exemplu, Stadtwerke München generează suficientă energie regenerabilă pentru a alimenta metroul, tramvaiele și 800.000 de gospodării; pentru a se deplasa în oraș, locuitorii sunt încurajați să folosească bicicletele sau autovehicule electrice (puncte de reîncărcare alimentate cu energie solară se găsesc pot fi găsite în numeroase parcări); devzoltatorii imobiliari trebuie să adere la criterii ecologice stricte, iar vechile clădiri municipale trebuie renovate pentru a ajunge la un standard de eficiență care este cu 30% mai strict decât standardul federal german. Stadtwerke München colaborează strâns cu Danfoss în Bruxelles pentru a asigura dezvoltarea unui cadru solid de reglementări care să permită termoficării să treacă la un model bazat pe energie sustenabilă.

  image
 • Un sistem de termoficare cu care să vă mândriți

  De asemenea, München dispune de unul dintre cele mai mari și mai eficiente sisteme de termoficare din Europa. Rețeaua folosește peste 800km de conducte izolate pentru a livra căldură în întreg orașul, cu impact minim asupra mediul înconjurător. Rețeaua este alimentată cu 4 miliarde kWh de energie reziduală anuală rezultată din centralele electrice din München. Este un sistem foarte eficient; pentru a avea o perspectivă mai clară, generarea unei asemenea cantități de căldură folosind sisteme de încălzire bazate pe combustibil lichid ar necesita 450 milioane de litri de combustibil, care ar degaja aproximativ 1.1 milioane de tone de CO2 în atmosferă. Acesta este echivalentul cantității generate de toate autovehiculele din München pe durata unui an! De asemenea, cumulează beneficii și din punct de vedere financiar. Stadtwerke München este atât de încrezător în capacitatea sa de a oferi energie și confort utilizatorilor săi la un preț competitiv, încât nu impune nici o obligație de a conectare la rețeaua de căldură, preferând în schimb să concureze cu alternative de încălzire convenționale, cum ar fi petrolul și gazele.

  Unul dintre noile obiective de mediu asumate de München este de a deveni primul oraș mare din Germania cu un sistem de termoficare alimentat complet cu energie regenerabilă. Este un proiect ambițios, care își propune să furnizeze căldură suplimentar pentru 140.000 de apartamente și, în același timp, să economisească 300.000 de tone de CO2 care ar fi fost generate prin metode clasice de încălzire. O modalitate prin care orașul speră să transforme această viziune în realitate este utilizarea unei surse de energie regenerabilă neexploatată prealabil – energia geotermală.

 • CONECTAREA LA ENERGIA PĂMÎNTULUI

  Utilizarea apei încălzite natural pentru uz casnic sau comercial nu este o idee nouă. Mai mult de 72 de țări beneficiază de energie geotermală, Islanda fiind liderul mondial (93% din casele sale sunt încălzite în acest fel, economisind peste 100 milioane dolari anual, prin reducerea importurilor de petrol). Un mare avantaj al energiei geotermale este că poate oferi căldură în mod continuu și, dacă este necesar, de asemenea,poate genera electricitate într-un mod similar cu o stație convențională de cogenerare pentru energie termică și electrică. Din fericire pentru Munchen, orașul este situat în mod ideal în bazinul de Bavarian Molasse, un imens rezervor subteran de apă caldă cu temperaturi cuprinse 80-140 °C aproximativ 3.000 de metri sub suprafața, perfect poziționată pentru a utiliza la capacitate maximă energia geotermală. Studiile recente arată că orașul are potențial de realizare a 16 sonde geotermice și ținând cont că o stație geotermală tipică poate furniza aproximativ 45.000 MWh de energie termică pe an, obiectivul orașului Munchen de a realiza un sistem complet sustenabil de termoficare are șanse majore de a fi realizat.

 • O SOLUȚIE SOLARĂ

  Munchen a început, de asemenea, utilizarea tehnologiei fotovoltaice ca o altă sursă de energie pentru a alimenta sistemul de termoficare. Aici, energia solară este colectată în timpul lunilor de vară prin panouri solare de acoperiș și fie stocate în unități speciale de depozitare a apei calde, fie utilizate imediat pentru spălare, gătit, etc. de către localnici. În timpul iernii, apa stocată este pompată către apartamente, pentru uz menajer sau suplimentarea încălzirii centralizate. Din păcate, tehnologia fotovoltaică este relativ costisitoare și acest proces nu este utilizat încă pe scară largă. Cu toate acestea, pe măsură ce tehnologii mai ieftin devin disponibile, este de așteptat ca energia solară să aducă o contribuție substanțială la nevoile de încălzire ale orașului Munchen.

 • ESTE POSIBIL!

  Munchen a parcurs un drum lung în demersul său de a deveni un oraș cu adevărat sustenabil. A investit mult timp, efort si bani în inițiativele ecologice, cum ar fi sistemul de termoficare modern, și continuă să facă acest lucru.

  Beneficiile ecologice sunt clare, cu toate acestea, este deja evident că multe dintre aceste investiții își suportă singure costurile prin energia economisită pe termen lung. Economia locală a beneficiat, de asemenea, extrem de mult , prin capitalizarea oportunităților de dezvoltare, dezvoltarea expertizei locale, care este acum în căutare la nivel mondial și aducând avantaje competitive pentru oraș, ca un loc mai atractiv pentru a mediul de afaceri. Beneficiile sunt clare și pentru cei conectați la sistemul de termoficare. Stadtwerke München nu are de gând să impună nicio obligație către consumatori pentru ca aceștia să se conecteze la rețeaua de termoficare. În schimb, se va concentra pe furnizarea celor mai înalte standarde de confort, la un preț competitiv, în scopul de a convinge beneficiarii să opteze pentru termoficare, în baza meritelor sale. Datorită viziunii și angajamentului său, Munchen este unul dintre cele mai bune exemple din lume de inițiativă în acțiune.

INIȚIEREA COGENERĂRII

chp-started.ro

Se estimează că termoficarea poate scădea consumul de energie al Europei cu 7%, poate reduce folosirea combustibililor fosili cu 9% și poate reduce emisiile de CO2 cu 13%, furnizând aceeași cantitate de energie. Studiile arată și faptul că un sfert din populația Europei locuiește în zone care pot fi alimentate prin sisteme de termoficare sau ale căror sisteme pot fi extinse.

În ciuda acestor beneficii convingătoare, termoficarea se zbate să câștige atenția și investițiile de care are nevoie pentru a transpune în realitate aceste statistici, din cauza concepțiilor greșite legate de costurile și complexitatea implementării unei noi infrastructuri de încălzire sau din cauza unei lipse de înțelegere a numeroaselor avantaje pe care le oferă acest concept unic de încălzire.

Mai multe detalii

DATE IMPORTANTE

 • TERMOFICAREA ÎN CIFRE

 • Pierderile de energie ale UE: 500 miliarde de euro anual

 • Dublarea pătrunderii cogenerării în UE:Reducerea anuală cu 404 milioane de tone a nivelului emisiilor de CO2

 • Factura pentru căldură în UE: 14 miliarde de euro economisiți până în 2050

 • Perioadă de amortizare: 2-3 ani

 • Crearea locurilor de muncă în următorii 35 de ani: 220.000 locuri de muncă

NU ÎNCEPEM DE LA ZERO

 • În prezent, 60 milioane de persoane din Europa sunt conectate la sistemele de termoficare și aproximativ 57% din populație locuiește în regiuni care dețin cel puțin un sistem de termoficare. Prin extinderea rețelelor existente, această tehnologie foarte eficientă ne poate ajuta să devenim independenți de energie – și să protejăm mediul nostru fragil.

 • POTENȚIALUL PIEȚEI

  Pătrunderea pe piață UE a sistemelor de încălzire centralizată este neuniformă și acoperă în momentul actual doar 9% din cererea totală de energie. Această cotă este încă relativ mică în comparație cu competitorii săi (cum ar fi gazul natural), lucru care înseamnă că există un potențial vast de extindere.

 • OPORTUNITATE IROSITĂ

  Mai puțin de 50% din deșeurile incinerate în centralele de transformare a deșeurilor în energie sunt recuperate ca energie sau căldură. Este necesară o tehnologie mai bună și mai multe centrale, mai ales că aproape 100 milioane de tone de deșeuri nereciclate sunt stocate în depozite de deșeuri.

 • NU ESTE O SARCINĂ UȘOARĂ

  La fel ca în cazul oricărui proiect tehnic, termoficarea prezintă anumite provocări. Acestea includ dificultăți logistice și structurale de legare a rețelelor cu furnizorii de utilități, centrale electrice și alte surse potențiale de căldură; dezvoltarea unui sistem eficient de contorizare și tarifare; minimizarea întreruperilor în momentul implementării infrastructurii noi; înlocuirea cazanelor individuale cu unități de termoficare compatibile.

  Din fericire, există multă experiență în lumea reală cu termoficarea, iar aceasta poate ajuta la ilustrarea modului în care aceste provocări pot fi depășite, gestionate sau chiar transformate în avantaje. De asemenea, este importantă privirea acestor provocări în contextul alternativelor: infrastructura noastră de încălzire este veche și bazată pe combustibili fosili. Sistemul de termoficare oferă o cale dovedită de utilizare mai eficientă a surselor de energie existente, de reutilizare a energiei reziduale și aduce în prim-plan noi surse regenerabile. La nivel național, toate acestea rezultă în implementarea unei gestiuni financiare eficiente și protejarea mediului înconjurător.

 • AVANTAJE SEMNIFICATIVE

  Analizând imaginea în ansamblu, putem pune lucrurile în perspectivă. UE irosește anual o cifră amețitoare de 500 miliarde de euro de energie utilizabilă, loc în care termoficarea poate aduce o diferență crucială. Pe termen lung, sistemele de termoficare se dovedesc excepțional de rentabile combinând reducerea pierderilor costisitoare de energie și scăderea cantității de combustibil scump pe care UE îl importă pentru a face față deficitului. Astfel, sistemele de termoficare s-ar amortiza rapid și ar continua să furnizeze câștiguri semnificative pentru economie, în general. De fapt, la prețurile actuale de import a energiei, amortizarea socioeconomică directă este prognozată a fi de doar 2-3 ani. Se estimează că sistemele de termoficare au potențialul de a reduce suma pe care UE o cheltuiește pe încălzire cu până la 11% până în anul 2050. Aceasta reprezintă o economisire uriașă de 14 miliarde de euro, dacă prețurile combustibililor rămân așa cum sunt prognozate în raportul Energy Roadmap 2050.

  Chiar și mai important, implementarea sistemelor de termoficare va transfera sumele din importurile de energie în investițiile pentru conductele de distribuție, centralele de cogenerare, geotermale, proiecte termice solare, industria căldurii reziduale și de incinerare a deșeurilor. Acest lucru nu înseamnă numai beneficii majore pentru mediu (conform Comisiei Europene, dublarea numărului sistemelor de termoficare în 32 de state europene ar putea însemna reducerea emisiilor de CO2 cu 404 milioane de tone pe an), ci și dezvoltarea industriei locale, creându-se aproximativ 220.000 de noi locuri de muncă în următorii 35 de ani.

 • GÂNDIRE COMUNĂ

  La nivel mai local, rețelele centralizate pentru încălzire au capacitatea unică de a putea fi construite pe infrastructura existentă, utilizând rețelele de conducte și cablurile deja existente sub orașe. Dezvoltatorii nu iau întotdeauna în considerare acest lucru, ratând oportunități valoroase de combinare a investiției cu inițiative de planificare integrate sau îmbunătățiri ale utilităților, cum ar fi noi linii telefonice, care ar ajuta la împărțirea costurilor și ar reduce impactul întreruperilor asupra comunității. Din perspectiva investitorului, acest lucru poate însemna costuri semnificativ mai mici și oportunitatea mult mai atractivă de a investi.

 • O PLATFORMĂ SCALABILĂ

  Autoritățile locale și naționale trebuie să pună în balanță o gamă largă de probleme concurente atunci când trebuie să stabilească bugetul pentru fondurile publice limitate. Totuși planificarea energetică la nivel municipal și la nivel mai ridicat este fundamentală pentru creșterea și securizarea unei economii industrializate. Unul dintre marile avantaje ale sistemului de termoficare este acela că poate avea un impact puternic la nivel local; nu necesită o schimbare la nivel național. Acolo unde este posibil, orașele și comunitățile pot alege singure un mod mai eficient și mai durabil de încălzire a locuințelor și de gestionare a resurselor naturale. Astfel, sistemul de încălzire centralizată poate fi implementat democratic și progresiv, mărind rețeaua pentru a include orașe sau regiuni noi pe măsură ce încep să apară beneficiile și economiile.

 • ACUM ESTE MOMENTUL

  Având în vedere creșterea prețurilor combustibililor fosili și diminuarea rezervelor, nevoia de actualizare a infrastructurii noastre energetice este inevitabilă. Avem nevoie de sisteme care să cuprindă pluralitatea combustibililor și mai ales încorporarea energiei regenerabile. Avem nevoie și de oprirea pierderilor prin recuperarea și reutilizarea energiei existente, indiferent de sursă. Pentru a realiza acest lucru, sistemele de termoficare devin din ce în ce mai competitive din punct de vedere comercial pentru a stimula autoritățile locale, investitorii și publicul general. Acest lucru a fost determinat de o înțelegere mai profundă a avantajelor pe care le pot oferi sistemele de termoficare, care, la rândul lor au condus la explorarea modului de scădere a costurilor de implementare (de exemplu, prin subvenții guvernamentale și planuri integrate), a modului în care sistemul poate genera o rată mai bună a rentabilității pentru investitori și a modului în care beneficiile pot fi comunicate utilizatorilor finali.

  În ciuda provocărilor prezentate de termoficare în fazele inițiale, aceasta rămâne cea mai bună soluție pentru multe dintre probleme legate de energie cu care ne confruntăm în prezent. Extinderea și dezvoltarea acestor sisteme ne va ajuta să obținem o eficiență energetică mai mare și să fim mai puțin dependenți de importurile scumpe de energie, mai competitivi din punct de vedere economic și un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

De 80 de ani, Danfoss contribuie la asigurarea unui trai modern prin soluții pentru climat și energie, care acoperă o gamă diversă de aplicații zilnice. Mai mult ca niciodată, Danfoss se folosește de poziția de lider în inovare și de abilitățile tehnice pentru crearea sistemelor – inclusiv a sistemului de termoficare – care nu numai că oferă o performanță superioară, ci este și compatibil cu mediul.

Fondatorul Danfoss, Mads Clausen, a fost un antreprenor vizionar care a arătat un mare respect față de resurse. Convingerea sa era simplă: pe de-o parte, energia ar putea fi folosită în mod eficient cu pierderi minime, pe cealaltă parte, banii economisiți astăzi reprezintă ce mai bună bază pentru investiții în tehnologiile viitoare de economisire a energiei; iar timpul i-a dat dreptate.

În prezent, produsele Danfoss sunt folosite în mii de aplicații, clădiri și proiecte în întreaga lume, unde fac o diferență vitală în ceea ce privește eficiența, performanța și protecția mediului. Mai precis, tehnologiile noastre ne ajută să facem posibile confortul vieții moderne prin încălzirea clădirilor comerciale și de locuințe; conservarea și transportarea hranei; controlarea vitezei motoarelor electrice; automatizarea proceselor industriale; controlarea sistemelor hidraulice în construcția de vehicule; susținerea producției de energie regenerabilă – precum și nenumărate alte aplicații. Toate cu maximizate eficienței și performanței, și reducerea consumului de energie și nivelului emisiilor de CO2.

În prezent, termoficarea asigură 9-10% din cererea europeană de căldură și reduce anual nivelul emisiilor de CO2 cu 113 milioane de tone. Totuși, emisiile anuale de CO2 ar putea scădea cu 517 milioane de tone, dacă utilizarea sistemelor de termoficare în Europa s-ar dubla, și dacă ar crește folosirea energiei regenerabile. Sources:DHC+ Technology Platform (2009): District Heating & Cooling: A vision towards 2020 - 2030 - 2050.
Mai multe detalii
 • TRADIȚIE PRIN INOVAȚIE

  Avându-și originea în Scandinavia, Danfoss a străbătut o cale lungă de la începuturile sale modeste; în prezent avem 24.000 de profesioniști angajați dedicați, 125 de societăți de vânzări și 76 fabrici care funcționează în întreaga lume. Prin plasarea inovației în centrul aplicațiilor pentru climat și energie, asigurăm dezvoltarea mediilor durabile în clădiri comerciale și casnice, îmbunătățind condițiile de trai și stabilind standarde globale pentru optimizarea climatului și energiei.

 • PIONIER ÎN SISTEMELE DE TERMOFICARE

  Lansat în 1991, Danfoss District Energy (redenumită District Heating) s-a aflat în avangarda definirii tehnologiei de termoficare timp de aproape 25 de ani. Fiind un departament independent în Danfoss, suntem cel mai mare furnizor de substații, de schimbătoare de căldură și sisteme de comandă automată pentru aplicații în clădirile rezidențiale, publice și comerciale. Abordarea noastră aduce soluții complete, dezvoltate în toate sediile locale în întreaga lume.

 • UN VIITOR MAI LUMINOS ȘI MAI DURABIL

  Avem o viziune legată de viitorul vieții moderne; un viitor sustenabil, în care standardele ridicate de viață se îmbină armonios cu protecția mediului înconjurător. Această viziune ne ghidează în demersul nostru pentru îmbunătățirea continuă a tehnologiei și proceselor care fac posibil acest viitor, nu numai pentru noi, ci și pentru comunitățile din întreaga lume.

Sistemele centralizate de încălzire și răcire, în viziunea Danfoss

Fernwärme Produktportfolio